onsdag, januari 17, 2007

Cecilia Forss (m) erkänner slarvigt budgetarbetet

I folkpartiets partiprogram står att läsa att det inte ska vara fler än 14 barn i barnomsorgens småbarngrupper. I Uppsala kan vi dock konstatera att det är ett vallöfte man sviker, dvs det aktiva arbete som pågick under förra mandatperioden om att minska barngruppernas storlek fick ett abrupt slut efter att de borgerliga partierna tog över styret i Uppsala, och att barngruppernas storlek kommer att öka under våren. Barn- och ungdomsnämndens nya ordförande, Cecilia Forss (m), har i media förklarat att detta kommer sig av att man inte tagit till sig information om vilka budgetramar som var nödvändiga för Barn- och ungdomsnämnden innan fullmäktigebeslutet om reviderad budget togs av den nya majoriteten i kommunfullmäktige.

Frånsett själva sakfrågan inger detta svar stor oro, dvs när företrädare för den borgerliga alliansen nu redovisar att man inte visste vad man gjorde vad gäller Barn- och ungdomsnämndens budget är det inte utan att jag undrar om det är ytterligare nämnders behov som man inte analyserat ordentligt utan hafsat till en budget för. Jag har krävt att finanskommunalrådet Gunnar Hedberg (m) lämnar besked om detta vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.
Affärsverksamhet bloggar