måndag, februari 05, 2007

Alliansen hushåller inte med resurser

Uppsala kommun har en sk planeringsberedning där representanter från olika nämnder träffas för att diskutera frågor i ett tidigt skede. Då det är en relativt stor församling finns ingen lokal i stadshuset som är tillräckligt stor och mötena brukar därför vara i det så kallade Muninhuset, där många av kommunens sk mjuka nämnder har sina kontor. Men vid senaste mötet med
planeringsberedningen styrdes mötet om från Munin till Hotel Parkinn, dvs från lokaler kommunen redan har kostnader för till externa lokaler - med ökad kostnad som följd.
Orsaken var ett beslut att lokalerna i Munin enbart får användas av de nämnder vars kontor finns i Munin! Det är en synnerligen dålig hushållning med resurser att låta de lokaler man har stå tomma och samtidigt hyra andra lokaler!
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Blogger Maria Gardfjell said...

Förslamning. Ibland är tryckfelsnisse, som han hette i min ungdom, riktigt rolig.

6:16 em  

Skicka en kommentar

<< Home