tisdag, februari 06, 2007

Borgarnas ignorans i klimatfrågan underdriven

Att borgarna i Uppsala fullständigt stoppat huvudet i sanden vad gäller klimatfrågan genom att devalvera inriktningsmål och riva upp beslut om förnyelsebara energikällor har stötts och blötts i olika sammanhang. Men vid dagens sk uppdragsdialog mellan kommunstyrelsen och gatu- och trafiknämnden stod det klart att borgarnas ignorans i klimatfrågan underdrivits i media. Trafikkommunalrådet Cecilia Forss (m) har ju de senaste veckorna givit ett flertal positiva utfästelser i media om att målsättningen är att Uppsala kommun blir fossilbränslefri kommun och att ambitionsnivån är 100 procent biogas i stadsbussarna. Forss deltog inte vid mötet och gatu- och trafiknämndens vice ordförande, Liv Hahne (m), tydliggjorde i Forss frånvaro att de löften trafikkommunalrådet givit var nonsens och inget som gatu- och trafiknämnden arbetar med!!! Alliansen tror säkert att de är smarta att ha en pratminister som kan ge löften till höger och vänster beroende på sammanhang, men det är knappast något uppsalaborna låter sig luras av i längden. Vid uppdragsdialogen ställdes frågan gång på gång hur Gatu- och trafiknämnden ska arbeta med klimatfrågan. Det enda svar som gavs var att Liv Hahne yttrade att klimatfrågan var något varje enskilt människa får ta ansvar för i den egna livsföringen. Den konservativa inriktningen kan inte uttryckas tydligare: det offentliga samhället ska inte ta ansvar för miljöfrågor, det får individen göra. Man kan ju förvänta sig att politiker med en sådan inställning själva har en livsstil som fler borde ta efter. Men Hahne är en av de uppsalapolitiker som åker mest bil av alla - och inte ens miljöbil!
Affärsverksamhet bloggar