fredag, februari 16, 2007

Glapp mellan kommunledning och nämnder

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under några veckor träffat alla uppdragsnämnder för så kallad uppdragsdialog, med syfte att inhämta kunskap för att kunna lägga förslag till budget för 2008. Det som varit mest uppseendeväckande är att ett flertal borgerliga nämndpolitiker har ifrågasatt fullmäktigebeslut, och det har varit mycket tydligt att det finns ett stort glapp mellan kommunledning och nämnder, dvs fullmäktigebeslut har uppenbarligen inte föregåtts av information till de nämnder som berörs. Det är illavarslande att kommunledningen inte tar hänsyn till nämndpolitikernas åsikter, och här ligger säkert en stor del i förklaringen till att man i årets budget hamnat ordentligt fel vad gäller bl a barnomsorgen, dvs kommunledningens önskan om vilket kommunbidrag verksamheten ska klara sig med har inte byggt på fakta.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Blogger Unknown said...

Hej Niclas,

har du sett www.miljosms.se ?
Vi på Miljövårdsföreningen lanserade denna nu i februari.

Mvh
Richard

11:39 fm  

Skicka en kommentar

<< Home