torsdag, mars 01, 2007

Högeralliansen försöker undvika kritik genom att förvirra

Kommunstyrelsemötet igår blev en enda lång uppvisning i konsten att förvirra. På dagordningen fanns ärende om upphandling av livsmedel. Miljöpartiets yrkande var att
kommande ramupphandlingar utformas så att minst 25 % av upphandlade livsmedel är ekologiskt producerade. Moderaten Magnus Åkerman argumenterade att det är fel att kommunen kommer med pekpinnar, att vi måste låta marknaden sköta sig själv. Jag undrade då om inte kommunens upphandling är att se som en del av marknadens aktörer och att vi måste kunna ställa krav precis som vilken annan konsument som helst. Han övergick då till att hävda att problemet är att det är olagligt. Jag konstaterade att alliansen överklagat mp-s-v:s tidigare fullmäktigebeslut om att sälla sådana krav, men att länsrätten avgjort ärendet med slutsats att kommunen kan ställa sådana krav. Gunnar Hedberg ryckte då in och hävdade att det är ett oklart rättsligt läge, med massor av juridiska överklaganden runt hela EU, och att vi måste avvakta dessa - att man egentligen vill ställa krav på 100 % ekologiskt, men att det ju tyvärr inte går - vilket han sedan upprepade på den efterföljande presskonferensen. Högeralliansen törs alltså inte uttryckta att man inte vill ställa krav utan försöker lura Uppsalaborna att tro att borgarna vill ställa krav, men att det inte går

Extra påhittiga är högeralliansens företrädare i ärenden där men redan fått kritik i media. När man i KSAU avslog förslag om att inrätta en bostadsportal i enlighet med de löften Uppsala kommun givit studentkårerna fick man således så mycket stryk på i media att man nu beslutade att på kommunens hemsida länka till relevanta bostadsbolag. På presskonferensen berättade Ilona Szatmari Waldau (v) att hon fått mail från vice ordf i kåren om hur angelägna man var att kommunen gick vidare med en bostadsportal, varpå Gunnar svarade att i så fall kan vi väl säga att det är en bostadsportal vi gör. Hur kan han ens tro att någon nöjer sig med att alliansen säger att man gör något, att det inte är vad som görs som spelar roll? För att slippa kritik är man beredd att vilseleda hur mycket som helst!

Det snurrigaste ärendet var dock ägardirektiv till UL. Även i detta ärende försökte man hantera den kritik man fått i media efter KSAU-beslutet att föreslå KS att ta bort tidigare krav som kommunen ställa på UL om minskad användning av fossila drivmedel – och återkom med ett yrkande om att uppdra till UL att till 2011 halvera utsläppen av koldioxid. Jag konstaterade att det var bra att man har dessa ambitioner, men att man måste formulera ägardirektivet annorlunda, för med denna formulering kan UL uppnå målet genom att halvera trafiken, och det är ju inte vad vi önskar. Vidare anförde jag att genom att plocka bort kravet på icke-fossila drivmedel finns risk att vi kommer att se dieselbussar även efter nästa upphandling, varpå Gunnar menade att det är just vad som är vitsen, då diesel kanske ändå är bättre än etanol – vilket han också drog på presskonferensen. Alliansen förde vidare fram ett eget yrkande om att ta bort gemensam färdtjänst/sjukresor från ägardirektiven. Jag frågade om motiven för detta, då Leif Sanner (fp) som tidigare ordförande i trafikberedningen varit drivande i detta. Han svarade att han fortfarande ville se en sådan utveckling, men då trafikberedningen nu plockat bort allt om färdtjänst ur förslaget till nya ägardirektiv utifrån argument att Uppsala vill så vore det lämpligt att besluta att Uppsala faktiskt vill så. Vad finns för namn på den typen av logisk kullerbytta? Summan av kurdemumman är att det är mycket högeralliansen säger sig vilja, men inte mycket man anser sig kunna!
Affärsverksamhet bloggar