måndag, februari 19, 2007

Borgarna river upp mål om icke-fossila drivmedel

Medan stadstrafiken sedan länge haft stor andel trafik med icke-fossila drivmedel använder länstrafiken i huvudsak diesel som drivmedel för busstrafiken. I de ägardirektiv som Upplands Lokaltrafik har att följa är ett uttalat mål dock att andelen fordon som drivs med icke fossila bränslen ska uppgå till 50 % år 2011. Att detta målår valts har att göra med att UL:s befintliga avtal med entreprenörerna då upphör, och att det först då är möjligt att ställa nya krav på entreprenörerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade dock idag att Uppsala kommun som en av ägarna av UL ska verka för att målsättningen om 50 % icke fossila bränslen tas bort.
Det är sorgligt att se hur de borgerliga partierna i Uppsala på område efter område vill upphäva de positiva beslut som togs gällande klimatfrågan förra mandatperioden, det är obegripligt att man inte tagit till sig det faktum att vi måste sluta basera vår energiförsörjning på olja! Vidare vill den borgerliga majoriteten ge UL fritt spelrum att höja kollektivtrafiktaxorna utan att få klartecken från ägarna (dvs länets kommuner och landstinget) om detta. På min fråga om de verkligen inte vill ha någon som helst begränsning i hur mycket taxorna ska få höjas av UL fick jag svaret av Gustav von Essen att man ville ge fullständig frihet under ansvar, men att man möjligtvis skulle konsultera mig (!) innan taxehöjningsbeslut verkligen tas. Återstår att se om jag verkligen konsulteras innan taxehöjning klubbas... jag tillåter mig att tvivla.
Affärsverksamhet bloggar