tisdag, mars 20, 2007

Dynamiska effekter intresserar inte högeralliansen

Vid gårdagens KSAU behandlades mp:s förslag om att införa rökfri arbetstid i kommunen. I ärendet beskrevs enbart ekonomiska konsekvenser i termer av kostnader för rökavvänjningskurser, inte effekten av minskade kostnader tack vare färre sjukskrivningar som vi skulle se om färre medarbetare rökte - trots att det är klarlagt att rökare har fler sjukskrivningsdagar än icke-rökare. Som svar på mitt förslag om att komplettera ärendet med den typen av redovisningar angav Gustav von Essen (kd) att det inte var relevant att redovisa dynamiska effekter. Att alliansen inte vill införa rökfri arbetstid pga ideologiska ställningstaganden att det inskränker den personliga friheten är en sak; men att man inte törs låta redovisa vilka ekonomiska vinster (utöver den förbättrade folkhälsan) är häpnadsväckande!
Affärsverksamhet bloggar