torsdag, mars 15, 2007

M och fp inte delaktiga i verksamhetsplanearbetet

Idag har kommunstyrelsen haft ett särskilt möte för att förutsättningslöst kunna diskutera verksamhetsplan, dvs utan att fatta några beslut i frågan. Det var ett konstruktivt och givande möte - men rumphugget då inga företrädare från de två stora majoritetspartierna, m och fp, deltog. Det blir intressant att se om dessa partier kommer att fatta beslut om den verksamhetsplan som övriga partier diskuterat igenom, eller om man vid den formella beslutssituationen kommer att presentera helt andra inriktningar.
Affärsverksamhet bloggar