torsdag, mars 29, 2007

Midsommar och citybanan

Jag har tidigare enbart skrivit om politik på bloggen, men allt är ju inte politik vilket jag fick erfara igår när jag valdes till ordförande för Vattholmas Midsommarfestförening. Det är både skoj och utmanande att få föra en midsommarfesttradition med anor från 1500-talet vidare. Lyckligtvis kommer före detta ordföranden, Jonas Carlsson fungera som "midsommarfestgeneral". Jonas har varit och är suverän på att få till stånd ett trevligt midsommarfirande!

Den stora politiska frågan för närvarande i Uppsala är annars Citybanan i Stockholm. Det kan låta märkligt, men faktum är att högerregeringen vill att Uppsala betalar spår i Stockholm och hotar med att det annars inte blir någon citybana. Märkligt ingrepp i det kommunala självstyret kan tyckas. Miljöpartiet vill att citybanan byggs men ser inte varför Uppsala ska betala. Uppsala kommun behöver i stället dessa resurser (300 mkr) för att kunna utveckla spårburen kollektivtrafik i Uppsala, vilket vi också lägger in i vår IVE.

Om kommuner och landsting börjar betala för objekt i andra län som egentligen är statligt ansvar att finansiera finns stora risker att statens engagemang för spårburen kollektivtrafik minskar ytterligare framöver. I stället för att Uppsala bidrar till citybanan är det Uppsala som behöver statsanslag för att kunna utveckla spårburen kollektivtrafik i Uppsala!

Nu är regerigens hot sannolikt bara skrämsel, dvs risken att citybanan inte byggs pga att kommuner och landsting i andra län inte bidrar till investeringen är obefintlig. Om staten avstår från att gå vidare med Förbifart Stockholm löses ju finansieringsfrågan omedelbart. Vad det handlar om är att regeringen tycker sig ha kommit på en smart strategi när man säger att det är just Citybanan man vill ha medfinansiering för, och inte Förbifart Stockholm. Dock är alla överens om att Citybanan har högre prioritet än Förbifart Stockholm, så vad det handlar om är naturligtvis att regeringen utgår från att det finns större betalningsvilja från kommuner och landsting för Citybanan än för Förbifart Stockholm. Men om kommuner och landsting går in med finansiering för statliga infrastruktur är det i realiteten Förbifart Stockholm man bidrar till finansieringen för!
Affärsverksamhet bloggar