onsdag, april 18, 2007

Positvt bokslut men oroande tendenser

På måndag ska kommunfullmäktige debattera bokslut för år 2006, ett bokslut som är lite mer än ett vanligt bokslut eftersom det samtidigt är bokslut för en hel mandatperiod och den nya majoritetens möjlighet att verkligen utvärdera den förra majoritetens fögderi.

Vid de senaste årens bokslutsdebatter har vi ifrån den dåvarande oppositionen fått höra att boksluten tenderade att negligera problem för att i stället framhålla det positiva. Men det var tydligen en del skrammel i onödan - när vi nu kan jämföra med det bokslut som tagits fram under våren – den bild av utvecklingen som ges skiljer sig ju inte från tidigare års bokslut. Majoriteten skriver nu exempelvis i bokslutet i positiva ordalag om den antagna översiktsplanen och om en balanserad utbyggnad. Så lät det ju inte när översiktsplanen antogs, då hette den att den var ”landsbygdsfientlig”. Trist med den skrämselpropagande som framför allt centerpartiet ägnade sig åt, men glädjande att tongångarna är annorlunda nu – om samma översiktsplan.

Angående stad-landsbygdsperspektivet var det lite förvånande att den nya majoriteten inte brytt sig om den kritik man själva riktat tidigare mot att boksluten sedan avvecklingen av kommundelsnämnderna inte speglar hur utvecklingen är i olika delar av kommunen. Nu har miljöpartiet i stället sett till att aktualisera den frågan, vilket resulterat i kommunstyrelsens förslag till beslut att utveckla hållbarhetsbokslutet just med ambitionen att tillföra ett geografiskt perspektiv, vilket är viktigt för att säkerställa att en positiv utveckling kommer hela kommunen till del.

Ekonomiskt är bokslutet mycket bra, men oenighet råder nu hur överskottet ska hanteras.
Reservera 125 mkr för framtida pensionsutbetalningar säger majoriteten. Reservera 50 mkr av dessa för att åtgärda eftersatt fastighetsunderhåll säger jag och miljöpartiet, inte minst med tanke på att revisorerna understryker att det finns risk för ökade kostnader framöver pga eftersatt fastighetsunderhåll. Det majoriteten gör är alltså inte bara att skjuta kostnader framför sig, men att dra på kommunen ökade kostnader då visst underhåll kan förväntas bli dyrare ju längre ett förfall tillåts fortlöpa, vilka naturligtvis är fullständigt oansvarigt. Det är naturligtvis inte bra att fastighetsunderhållet fått stå tillbaka under åren med dålig ekonomi, men att hålla tillbaka fastighetsunderhållet även nu när det faktiskt finns ett ekonomiskt utrymme vittnar om en oerhört kortsiktig politik.
Affärsverksamhet bloggar