tisdag, april 24, 2007

Högeralliansen presenterade idag sitt budgetförslag för 2008. Miljöpartiets strategi att presentera budgetförslag före majoriteten visade sig vara lyckat då den borgerliga majoriteten har kopierat en del av miljöpartiets förslag, bl a lägger man samma ambitionshöjning som miljöpartiet för biblioteken. Ännu mer överraskande är att den borgerliga majoriteten också kopierar miljöpartiets förslag om att öka upphandlingen av ekologiska livsmedel och rättvisemärkta produkter. Beträffande energi- och klimatfrågor har majoriteten till viss del följt miljöpartiets förslag, man rör sig i rätt riktning men för sakta. Bl a är det föga konstruktivt att vidga kommunens upphandling av el till att inte bara innefatta förnyelsebara energikällor men också kärnkraft. Genom att köpa kärnkraftsel bidar kommunen inte till att öka produktionen av förnyelsebara energikällor som t ex vindkraft. Extra anmärkningsvärt är så klart att de före detta kärnkraftsmotståndarna i centerpartiet nu inte bara släppt kärnkraftsmotståndet, men till och med vill prioritera kärnkraft.

Negativt i förslaget till IVE är att majoriteten inte uppmärksammat verksamhet som kommer att medföra ökade kostnader framöver. Exempelvis är drift av biologiska museet och stenhagensbiblioteket ofinansierat i borgarnas budget, vilket innebär att kulturnämnden måste dra ner på annan verksamhet för att kunna finansiera dessa verksamheter. Negativt är också att man fortsätter nedskärningarna för kollektivtrafiken. För 2008 ligger man hela 20 mkr under miljöpartiets förslag, vilket innebär att man tvingas till ytterligare taxehöjningar eller försämra trafikutbudet. Avslutningsvis innehåller majoritetens förslag ingen kompensation för nedskärningarna av statsbidragen till vuxenutbildningen vilket riskerar att leda till nedskärningar inom vuxenutbildningen.
Affärsverksamhet bloggar