torsdag, maj 10, 2007

Kommunfullmäktige sidsteppas

Handlingarna inför nästa veckas kommunstyrelsemöte har nu kommit. Med finns förslaget att Uppsala kommun åtar sig att finansiera upp till 300 mkr av vad som egentligen är statligt ansvar. Ett sådant stort åtagande får naturligtvis konsekvenser för kommunens ekonomi framöver och är av sådan vikt att det borde ha underställts kommunfullmäktige. Men det törst kommunledningen inte. Risken är väl att det vid en kommunfullmäktigedebatt skulle kunna klargöras att även om Uppsalas tillskott till statskassan uttrycks som finansiering av Citybanan är det i realiteten Förbifart Stockholm Uppsala på detta sätt finansierar. Dvs genom att Uppsala delfinansierar Citybanan – som annars skulle ha kommit till stånd via statlig finansiering – frigörs resurser hos staten att gå vidare med finansiering av Förbifart Stockholm.

Att den moderatledda kommunledningen gärna pytsar iväg kommunens skattepengar till motorvägsprojekt i andra delar av landet är inte så konstigt att förstå. Men varför törs man inte stå för detta i en fullmäktigedebatt?
Affärsverksamhet bloggar