torsdag, november 05, 2009

Ja till Minneapolis, Nej till Nusaybin

EU-minister Cecilia Malmström (FP) lovordar vänortssamarbeten som fredsskapande projekt. Liberala Upsala Nya Tidning skriver på ledarplats: ”Sverige har länge haft vänortsutbyten, oftast mellan skolor, föreningar och förvaltningar. Vänorter bygger på ömsesidighet. Man bjuder in och låter sig bli inbjuden. Lär av varandra. Alla EU:s länder skulle kunna etablera vänortskontakter med orter i Mellanöstern för ett kulturellt utbyte.” Men den inte fullt så liberala kommunstyrelsen i Uppsala sa igår nej till vänortssamarbete med en grumlig hänvisning till att kommunen inte får bedriva utrikespolitik. Det finns ingen utrikespolitisk prägel av ett utbyte mellan två städer. Och om så vore, hur kan samma kommunledning samtidigt planera för fortsatt utbyte med Minneapolis? Det är pinsamt uppenbart att vad det handlar om är att världen delas upp i vi och dem, där samverkan inom Europa, med USA eller asiatiska ekonomiska tillväxtregioner är acceptabelt, medan muslimska stater definieras ut som några vi inte ska ha samröre med.
Affärsverksamhet bloggar