onsdag, november 04, 2009

Bättre sent än aldrig...

UNT:s rapportering efter förra veckans förbundsfullmäktigemöte var lite märkligt; istället för att skriva om de förändringar fullmäktigemötet innebar kontra styrelsens förslag, refererades enbart det förfabricerade pressmeddelandet från förbundsstyrelsens ordförande Arne Sandemo (M). Men bättre sent än aldrig... idag rapporterar UNT om vad fullmäktige faktiskt beslutad: att en förstudie för ny järnväg mellan Enköping och Uppsala ska genomföras.
Affärsverksamhet bloggar