måndag, oktober 26, 2009

Politik för ökat utanförskap?

I dag behandlar kommunfullmäktige min interpellation om effekterna av åtstramningarna av sjukförsäkringssystemet. Att kommunens kostnader för försörjningsstöd överskrider budget med cirka 45 miljoner kronor har sannolikt både att göra med ökad arbetslöshet och att kommunernas fått överta försörjningsansvar för människor som sparkats ut från sjukförsäkringssystemet. Men Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan förnekar att kommunen i år fått högre kostnader på grund av sådana övervältringseffekter. Om så vore fallet är det ju egentligen ett än sämre betyg för den borgerliga arbetsmarknadspolitiken – det stora underskottet handlar i så fall helt och fullt om ökade samhällskostnader, och är inte resultat av en omfördelning, och visar att det inte bara är på regeringsnivå som alliansens arbetsmarknadspolitik havererat.

I sitt interpellationssvar försöker Hassan blanda bort korten genom att kalla utförsäkrade för insparkade. Detta trots att det egna arbetet för att hantera situationen kallas "Projekt 3.4.4-utförsäkrade..." Nåväl; en Hassans lek med ord leder knappast någonstans, helt enkelt därför att allt för många känner någon som är berörd, och därför vet vad det handlar om. Från första januari utförsäkras ytterligare 54 000 personer, och av dessa beräknas ca 30 procent omedelbart bli beroende av kommunernas försörjningsstöd. Var det politik för ökat utanförskap som var namnet?
Affärsverksamhet bloggar