torsdag, oktober 29, 2009

KD spräcker alliansen och skapar majoritet för järnväg mellan Enköping och Uppsala

Klimatfrågan är aktuell på två möten i Gimo idag, dels på länsstyrelsens årliga säkerhetskonferens, dels vid regionfullmäktiges behandling av länstrafikplanen. Det förstnämnda mötet har de senaste åren fokuserat på vilka hot klimatförändringen innebär, med slutsats att klimathotet är större än de "traditionella" hotbilder som tidigare målats upp (ryssfara etc). Men i den praktiska politiken märktes inget av denna teori i regionförbundets styrelses förslag till länstrafikplan för åren 2010-2021, med fokus på biltrafik, biltrafik och biltrafik. Men hör och häpna - vid fullmäktigemötet visade det sig att KD (och Folkpartisten Harland Nordlund) opponerar mot den övriga borgerliga alliansen och gör gemensam sak med MP/V/S om att flytta över resurser från biltrafik för att öka kapaciteten på Dalabanan och att komma igång med förstudier för en ny järnvägsdragning mellan Enköping och Uppsala. Allt tal om att få till stånd en sådan så kallad Aroslänk tog plötsligt ett jättekliv mot att förverkligas.
Affärsverksamhet bloggar