onsdag, oktober 28, 2009

Varför så liten uppföljning kring vad som sagts tidigare?

Att det mest intressanta är att informera kring vad som händer framöver är självklart. Men när just snubblade över Lars O Ericssons uttalande angående Bäverns Gränd i ABC 12/09 2006: ”Jag kan tänka mig att öppna denna gränd på dagtid. Ej nattetid.” slås jag av att det är en brist att det är så liten uppföljning kring vad som sagts tidigare. Det här är ju bara ett i raden av exmpel på hur det före valet låtit på ett sätt och efter valet blivit helt tvärt om.
Affärsverksamhet bloggar