tisdag, november 03, 2009

Känsloladdad "gottsundamöte" med många kloka inlägg

Det krismöte om situationen i Gottsunda som SIU arrangerade under kvällen var både välbesökt, känsloladdat och hyste många klokal inlägg. Synd bara att Ahmad Orfalis fina antivåldsinlägg kom som avslutning på mötet - det borde ha varit preludiet istället. Hoppas verkligen att Ahmad tar plats i kommunfullmäktige nästa mandatperiod! Tyvärr var inte alla nöjda med mötet, och flera personer pratade om avsaknad av konkreta förslag, trots att flera sådana gavs, bl a det rödgröna förslaget om att utvidga möjligheterna till feriejobb för alla högstadie- och gymnasieelever som så önskar, och MP:s nygamla motion om lokal tidsbank för att matcha arbetsbehov med arbetskraft. Varje förslag i sig kan i och för sig tyckas otillräckligt, men det handlar om att många förändringar tillsammans måste återskapa en miljö som präglas av trygghet i nuet och hopp inför framtiden.
Affärsverksamhet bloggar