söndag, maj 20, 2007

Linnestigsinvigning och osäker fortsättning

Jag har just haft äran att invigningstala vid invigningen av Danmarksstigen. Av alla evenemang under linnejubileumet är just återskapandet av fyra linnestigar verkligen något som sticker ut - eftersom det är något som kommer bestå även efter linnejubileumet, till glädje för uppsalabor såväl som alla besökare i Uppsala som vill vandra i Linnés fotspår.

Ett antiklimax i sammanhanget är därför att jag just fått veta att en av de personer som arbetat med att återställa fyra linnestigar, Rolf Jacobsson, nu avskedats. Bakgrunden till detta är de försämrade budgetförutsättningar för naturvårdsarbete som blev resultatet när de borgerliga partierna reviderade Fritids- och naturvårdsnämdens budget efter valsegern. Dvs samtidigt som linnefirandet får kosta drar man ner på den långsiktiga naturvården. Detta trots att det finns ett fullmäktigebeslut om att iordningställa samtliga åtta linnestiger. Det fullmäktigebeslutet har inte rivits upp – men majoriteten obstruerar genomförandet av beslutet när man avskedar en person som var satt att göra arbetet!
Affärsverksamhet bloggar