måndag, maj 14, 2007

Klimatpolitisk inkonsekvens

Kommunstyrelsesammanträdet imorgon har väldigt många viktiga frågor på dagordningen. Budget för 2008-2001, försäljning av Gamla Uppsala Buss, beslut om att bidra med upp till 300 mkr till statlig infrastruktur... men också borgarnas klimatprogram. Det sistnämnda ärendet har den styrande högeralliansen dock valt att hantera så att ärendet bara anmäls i kommunstyrelsen, besluten fattades i KSAU (där jag inte har yrkanderätt).

Jag kommer dock kräva att ärendet hanteras i kommunstyrelsen så att jag kan lägga tilläggsyrkanden till klimatprogrammet. För ska detta vara mer än fagra ord krävs att majoriteten också tar konskevenser av den målsättning man säger säg sätta upp, varför jag bl a kommer att yrka: att icke-fossila drivmedel används i länstrafiken, att inga delar av gatunätet ska tvingas bära en större del av trafikarbetet än vad gatan klarar, och att arbetet med att genomföra omotiverade avregleringar således avbryts, att planeringsarbetet för nytt externhandelscentrum vid nya E4:an avbryts och att kommunens stöd för flygplats på Ärna dras tillbaka.

Att borgerligheten skulle vara konsekventa nog att stödja dessa yrkanden har jag ingen förhoppning om, men jag hoppas att man i alla fall törs låta kommunsyrelsen behandla förslagen!
Affärsverksamhet bloggar