måndag, maj 28, 2007

Avkastningskrav huvudnummer på fullmäktigedebatt

Idag debatterades budget för nästa år i kommunfullmäktige. I fokus för debatten stod avkastningskravet, dvs borgarnas nedskärning av all kommunal verksamhet med 1 procent. Vad jag också lyfte i debatten var att i det MBL-protokoll som finns bifogat förslaget uttalar samtliga fackliga organisationer att man är oeniga med arbetsgivaren. Samtliga. Det är lika dramatiskt som det låter, och ett väl underbyggt misstroende. När 99 lärare måste göra det jobb som 100 gjort tidigare osv tvingas naturligtvis samtliga medarbetare springa lite snabbare, stressa lite mer. Men den borgerliga kommunledningen ställer sig helt kalla till att företrädare för samtliga kommunanställda uttalar detta missnöje mot kommunledningens politik. Enligt produktionsledningen kommer 150 personer tvingas sägas upp pga avkastningskravet. Gunnar Hedberg (m) kallar det att förbättra kommunens konkurrenskraft. Visst! Om man med förbättrad konkurrenskraft menar att målet är att privata skolor, förskolor etc ska konkurrera ut de kommunala.
Affärsverksamhet bloggar