måndag, november 09, 2009

Heja, Sandemo (M)

Arne Sandemo(M)röstade i och för sig nej till förslaget om att regionförbundet skulle prioritera förstudie för ny järnvägsdragning mellan Enköping och Uppsala. Men i dagens ABC-inslag försvarar han det beslut som en majoritet bestående av S-MP-V-KD tog. Väldigt positivt, om än inte överraskande - Sandemo har agerat väldigt bra som ordförande i regionförbundets styrelse under mandatperioden! Gunnar Hedberg (M) uttalar sig dock fortfarande negativt i inslaget, så Sandemos uttalande ska inte tolkas som att Moderaterna som parti svängt i synen på järnvägar.
Affärsverksamhet bloggar