måndag, november 09, 2009

Fel om Seminarieträdgården

UNT-artikeln om turerna i Seminarieträdgårdsfrågan är tyvärr full med felaktigheter. Faktum är att när strukturprogrammet var på remiss förra mandatperioden sa MP, S, V och C i kommunstyrelsen nej till att exploatera området. Det intressanta nyhetsmässiga som borde ha lyfts i artikeln är att C i två planfrågor under hösten tordats utnyttja oenigheten inom alliansen till att stoppa byggplaner. I början av mandatperioden hade man ju inte det modet, och röstade exemelvis angående Gränby backar tvärt emot vad man tidigare lovat.
Affärsverksamhet bloggar