måndag, augusti 27, 2007

Ombyggnation av Musikens Hus sopas under mattan

Förra veckan gavs rapport till kommunstyrelsens arbetsutskott om att ombyggnationer av Musikens Hus väntade efter invigningen, efter önskemål från de blivande hyresgästerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott efterlyste mer information kring vilka ombyggnationer det handlar om och omfattningen av dessa. När rapporten nu går vidare till kommunstyrelsen har kommunledningskontoret i stället plockat bort alla formuleringar kring väntade ombyggnationer av Musikens Hus. Att försöka mörka att det även efter invigningen tillkommer kostnader för Musikens Hus är ett häpnadsväckande beteende. Jag kommer vid onsdagens kommunstyrelsemöte kräva en tydlig rapportering kring vilka ombyggnationer som är att vänta, och att principbeslut skall tas om vilka kostnader som ska hänskjutas till investeringen som sådan och vilka kostnader som är att betrakta som förvaltningskostnader. Strategin att skjuta över kostnader till förvaltningsskedet enbart för att det ska se ut som investeringsbudgeten håller är inte motiverat.
Affärsverksamhet bloggar