onsdag, augusti 08, 2007

Äldrenämnden inför hemsändningsbidrag

Idag fick kommunstyrelsen rapport om att äldrenämnden inför hemsändningsbidrag, dvs möjlighet för landsbygsbutiker att få bidrag för att skicka leveranser till personer som inte har möjlighet att ta sig till butiken och handla. Det hela är naturligtvis i första hand en reform som underlättar för icke-bilburna personer på landsbygden, men stöttar också butiker som har låg omslutning. Jag ställde i våras en interpellation i frågan till äldrenämndens ordförande, Gustav von Essen, och i fullmäktigesvarat lovade han att verka för att äldrenämnden skulle införa hemsändningsbidrag. Interpellationer är onekligen det mest effektiva sättet att som oppositionspolitiker få gehör för idéer, medan motioner tar lång tid att komma till fullmäktige, och på vägen hinner malas sönder, kommer intepellationer snabbt till fullmäktige och besvaras av ansvarig politiker direkt, och kan - som i detta fall - också leda till ett löfte om genomförande som sedan blir svårt att backa ifrån.
Affärsverksamhet bloggar