tisdag, juni 12, 2007

Utmanarrätten snurrar vidare

Idag utmanade vänsterpartiet majoriteten - de erbjuder sig ta över majoritetskommunalrådens arbeten och menar sig kunna göra arbetet effektivare och billigare. Naturligtvis ett grepp för att visa på hur snurrig utmanarrätten är. Men när nu möjligheten finns vill jag uppmana alla kommunala verksamheter att - precis som barnomsorgen gjort - utmana sina egna verksamheter. De som vinner en sådan utmaningen slipper ju de besparingskrav på 1% som fullmäktigemajoriteten satt på all kommunal verksamhet, vilket enkelt uttryckt motsvarar 300 fler händer i barnomsorg, skola och äldreomsorg.
Affärsverksamhet bloggar