måndag, juni 11, 2007

Idag tas beslut att sälja Gamla Uppsala Buss

Idag tas beslut i fullmäktige att sälja Gamla Uppsala Buss. Ärendet har inte skötts snyggt. Trots återremissen i fullmäktige har försäljningen fortsatt i full fart, bland annat med rundringningar till bolag man tror kan vara intresserade. Det enda återremissen resulterat i är att föredragningen till ärendet har justerats utifrån den kritik miljöpartiet riktat - men beslutsformuleringen är fortfarande att den samma, dvs att hela Gamla Uppsala Buss-koncernen ska säljas. Vi har börjat vänja oss vid att majoritetens föredragningarna i ärendena inte spelar någon roll, men det är tämligen märkligt att beslut inte följer logiskt på ärendenas föredragning.

Det som fortfarande är det mest allvarliga är att majoriteten vägrar låta genomföra en konsekvensanalys för att belysa vilka effekter en försäljning skulle få, för att därefter kunna ta ställning för eller emot en försäljning. Nu sägs att konsekvenserna i stället ska presenteras i efterhand. Det är så dags då! Vad vi riskerar att få är försäljningen av Uppsala Energi i repris, dvs en rad negativa konsekvenser i efterhand som hade varit enkla att förutse om man bara tordats analysera försäljningen i förväg.
Affärsverksamhet bloggar