fredag, augusti 03, 2007

Felaktigt beslut att öppna gator

Länsrätten har nu avgjort bedömningen av beslutet i Gatu- och trafiknämnden om att öppna några bostadgator i Fålhagen för genomfartstrafik. Det var väntat. Gatu- och trafiknämndsmajoriteten begick formella fel när de skyndade igenom ärendet för att få slut på alla protester från de som bor i området. Att närboende protesterar är inte så märkligt - dramatiska trafikökningar mitt inne i bostadsområden där många barn vistas är självklart inget önskvärt. Men gatu- och trafiknämndsmajoriteten har inte ens låtit ta fram en konsekvensutredning om hur trafikmängderna skulle öka innan beslutet tog. De borgerliga partiernas litania i valrörelsen om att öppnandet av trafikreglerade gator var lösningen på alla trafikproblem har kommit ordentligt på skam!
Affärsverksamhet bloggar