onsdag, juni 20, 2007

Utförsäljningen av Uppsalahem gör det svårare för ungdomar att få tag på en första egen bostad

Uppsalahems styrelse har dragit igång en försäljning av delar av bolagets fastighetsbestånd. På Uppsalahems hemsida anges att löpande från hösten 2007 kommer "besked om det finns möjlighet för ombildning i specifika fastigheter. De första definitiva besluten kan tidigast komma efter styrelsemötet i september.” Vad försäljningsförespråkarna konsekvent glömmer är att det stora bekymret på Uppsalas fastighetsmarknad idag är den bristande tillgången till hyreslägenheter. Bristen på hyreslägenheter driver upp priserna på bostadsrätter. Obalansen kommer framöver att öka lavinartat, även om ingen utförsäljning genomförs, då i stort sett all nyproduktion är bostadsrätter efter det att de statliga subventionerna till hyreslägenheter plockades bort av den borgerliga regeringen. Att i ett sådant läge förvärra situationen ytterligare genom att sälja ut delar av Uppsalahems bestånd är en mycket märklig politik, som möjligtvis gynnar enskilda köpare, men som gör situationen svårare för ungdomar och andra som är på jakt efter en första egen lägenhet! Det är väl så att åt de som har skall vara givet. Men återigen: var är liberalerna i kommunledningen? Uppenbarligen inte i folkpartiet, då det är den folkpartistiske ordföranden Peter Nordgren som i första hand driver på frågan om utförsäljning av Uppsalahem.
Affärsverksamhet bloggar