måndag, juni 18, 2007

Utanförskapsberedningen fortsätter att inskränka

Vid utanförskapsberedningens första möte slogs fast att inriktningen för att minska utanförskapet ENBART var att få fler ut på arbetsmarknaden. Vid möte nummer två fördes diskussion om vilka grupper som gick att få ut på arbetsmarknaden, och vilka som inte gick. Stig Rådahl, moderaternas ordförande i Nämnden för Vuxna med Funktionshinder, anförde att han hade 30-års erfarenhet med att arbeta med funktionshindrade, och att han visste att schizofrena inte kan bli friska och således inte kunde vara en grupp att arbeta med. DUBBELFEL skulle jag säga. Dels visar rönen att 25-30 % av de som fått diagnosen schizofren numera tillfrisknar, dels är det ett fruktansvärt inskränkt konservativt synsätt att utdefiniera hela grupper i stället för att se till individen. Finns det inga liberaler i den moderatledda kommunledningen som kan protestera!?!
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Liberalerna muttrar i det tysta men vågar inte protestera högt. Det är nog inte så högt i tak inom "alliansen" som de vill ge sken av.

"han knyter näven i fickan när han vill knyta den öppet"

Har länkat till detta inlägg från min blogg!

2:22 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Jag skickade ett mail till de som närvarade vid sammanträdet med länkar till information om schizofreni, bl a det faktum att ca 30% av de som fått diagnosen tillfrisknar. Flera tjänstemän och politiker har tackat mig för informationen. Men inte Stig Rådahl. Hans egna 30-åriga erfarenhet kanske väger tyngre än forskningen inom området.

11:28 fm  

Skicka en kommentar

<< Home