måndag, juli 02, 2007

Och jäviga utmaningar fortsätter att trilla in

Trots kritiken mot Ola Leifes (c) utmaning om verksamhet han som vice ordföranden i FNN sitter och fattar beslut om själv fortsätter utmaningar att trilla in från borgerliga politiker. Avsikten med utmaningsrätten sas vara att ge företag möjlighet att ta över kommunal verksamhet, men de regler som kommunstyrelsen antagit begränsar inte det som nu sker, vilket är ett problem, eftersom det är oerhört enkelt för nämndpolitiker med god insyn i vad en enskild verksamhet kostar att lägga en utmaning som ligger lite under det priset, och därigenom få ta över den kommunala verksamheten. Om några år är det sedan möjligt att öka priset, och därigenom tjäna pengar, samtidigt som kommunen har svårt att återta verksamheten i egen regi. Beträffande aktiehandel finns lagar som förbjuder insiderhandel. Dags att införa liknande lagstiftning för kommunal verksamhet för att skydda kommunen mot politiker som vill sko sig på kommunens bekostnad? I vilket fall är det hög tid att de borgerliga partierna lyssnar på kraven från Uppsalas företagare och gör om regelverket för utmaningsrätten!
Affärsverksamhet bloggar