fredag, juni 29, 2007

Mer utmanarjäv

När förskolechefen utmanade förskolan ansågs det vara jäv, även om det inte på något sätt stred mot de regler som kommunstyrelsen tagit för utmanarrätten. Detta konstaterade till trots har den nyblivne centerpartistiske vice ordföranden i Fritids- och naturvårdsnämnden (FNN), Ola Leife, dristat sig till att lämna in en utmaning gällande kommunens föreningsservice. Även detta är ju i och för sig helt i sin ordning i förhållande till regelverket, men i lika grad en jävssituation som förskolechefens utmaning var, eftersom FNN är den nämnd som har att fatta beslut om utmaningen. Det ska bli spännande att se hur alliansen hanterar utmaningen. Rimligtvis måste Gunnar Hedberg be Ola Leife att antingen lämna sitt uppdrag i FNN eller dra tillbaka sin utmaning, på samma sätt som Cecilia Forss uppmanade förskolechefen att lämna sitt jobb. Om inte har vi en situation där borgerliga politiker sitter och fattar beslut om att själva ta över delar av kommunens verksamhet!
Affärsverksamhet bloggar