fredag, augusti 17, 2007

Barnperspektiv inget för borgerliga majoriteten

Den borgerliga majoriteten har tidigare fört fram till beslut att det tidigare beslutade stydokumentet Barnkonventionen i Uppsala kommun ska avföras som styrdokument. Barnombudsmannen i Uppsala slåss nu för sin överlevnad, då risken är överhängande att verksamheten krymps eller avvecklas helt. Varför har borgerligheten så svårt att se att det är viktigt att ta tillvara barns perspektiv i samhällsutvecklingen?
Affärsverksamhet bloggar