onsdag, augusti 15, 2007

Externt köpcentrum slår ut närbutiker

Miljöpartiets rapport om nytt externt köpcentrum i Fullerö har fått stort medialt genomslag. Bakgrunden är att byggnadsnämnden har tagit beslut om att påbörja detaljplanering för ett nytt externt köpcentrum vid Fullerömotet (vid nya E4:an). Det handlar om ca 50 000 kvm butiksyta, dvs en yta dubbelt så stor som handelsområdet i Gränby. Detaljplanen strider mot gällande översiktsplan, vilken slår fast att inga ytterligare externa köpcentrum ska släppas fram. Miljöpartiets rapport visar att om köpcentrumet etableras kommer butiker i bland annat Storvreta och Vattholma får mycket svårt att överleva. Icke bilburna får därmed väsentligt sämre samhällsservice, inte minst som inte bara butikerna försvinner, men med dem också post, apotekssevice etc. Externa köpcentrum genererar också mer biltrafik, vilket vidare leder till ökade utsläpp av koldioxid. Något som borde vara tillräckligt för byggnadsnämndsmajoriteten att tänka om!
Affärsverksamhet bloggar