måndag, december 07, 2009

Små förhoppningar inför köpenhamn

Utgångspunkten när klimatkonferensen nu starar i Köpenhamn är inte direkt lysande. Den åtgärd som verkligt kraftfullt vore ett globalt moratorium mot exploatering av nya kol-, olje- och naturgasfyndigheter, men något sådant tycks inte finnas på någon parts dagordning. Många demonstrationer är planerade, men att det skulle gå som i min deckare klimatkonferensen tror jag inte. Den kan för övrigt laddas hem fritt här, här och här eller köpas i pappersformat här.
Affärsverksamhet bloggar