torsdag, november 26, 2009

MP: Ja till bandyhall

Miljöpartiets fullmäktigegrupp har tagit ställning för förslaget till träningshall för bandy vid Gränby. Den föreslagna träningshallen skulle innebära sänkt energianvändning, genom effektivare nedfrysning, och mot bakgrund av det är ställningstagandet enkelt. Men den fortsatta projekteringen måste självfallet visa att kalkylerna stämmer! Hör mer i Radio Uppland.
Affärsverksamhet bloggar