onsdag, november 25, 2009

Några klarlägganden vid ärnamöte

Kvällens dialog med Försvarsmakten gav några intressanta klarlägganden.
* Som enda motiv för lågprisflyg anges nu att det underlättar för försvaret att dela flygplatskostnaden med civil operatör. Några positiva samhällseffekter i övrigt förs inte fram.
* På frågan vad som händer om civilflyg inte får tillstånd, ges svaret att försvaret då får överväga fullständig avveckling av militärflyg. Den kritik som riktats om att de rödgröna visionerna kring att använda markområdena för annan verksamhet skulle vara hypotetisk faller därmed. Nej till lågprisflyg kan bli militärflyg väck.
* På frågan varför försvarsmakten passar i klimatfrågan, är svaret att man ju bara lyssnar på den politiska majoriteten. Allt snack om att kommunens remissvar inte skulle väga tungt faller därmed - det fulla ansvaret om lågprisflyget släpps fram ligger hos Hedberg (M) och den borgerliga alliansen.
Affärsverksamhet bloggar