onsdag, november 18, 2009

Ren lögn från alliansens kommunalråd

Gunnar Hedbergs påstående att Miljöpartiet röstat ja till lågprisflyg på Ärna är inte sant. I alla sammanhang där ärnafrågan varit uppe för ställningstaganden har jag tvärt om haft säryrkanden, vilka finns bifogade protokollen för offentlig granskning. Att ljuga är alltid dumt, och att som Hedberg köra med något som är så enkelt att motbesvisa är direkt korkat.

Ända sedan Miljöpartiet våren 2004 fick kännedom om projektet civilflyg på Ärna har partiet tagit ställning mot planerna. Men Miljöpartiets arbete har samtidigt varit konstruktivt så till vida att kritiken har riktats mot särskilda delar, för att därigenom minimera de negativa miljöeffekterna i den händelse vi inte skulle lyckas stoppa projektet helt. I detta har vi hittills haft viss framgång. I Uppsala Airports ursprungliga planer ingick exempelvis inrikesflyg till Umeå. Det skulle ha inneburit en direkt negativ konkurrens till tåget, varför Miljöpartiet inledningsvis riktade huvudkritiken mot just den delen. Och det med framgång, eftersom vi fick Uppsala Airport att ändra sig och dra tillbaka alla planer på inrikesflyg.

Inför det KS-beslut allianskommunalråden hänvisar till fanns ett resonemang från Uppsala Airports sida om möjlig utfästelse att enbart flyga med förnyelsebara drivmedel (sk bio-jet). Jag insåg orimligheten i detta och drev saken till sin spets, varvid Uppsala Airport tvingades bekänna färg - någon bio-jet fanns ju inte på marknaden. Därav formuleringen i min reservation. I det ursprungliga beslutsförslaget fanns vidare formuleringen ”Uppsala kommun ställer sig positiv till att Uppsala Flygplats prövas för civil luftfart.” När Lena Hartwig (S) yrkade att denna formulering skulle ändras till ”Uppsala kommun har inget att erinra mot att Uppsala Flygplats prövas för civil luftfart” yrkade jag bifall till detta förändringsförslag, men med det egna tillägget att ett villkor måste vara att ”flygverksamheten inte får leda till att koldioxidutsläppen ökar.” Alla som har politiskt erfarenhet vet att det i en första votering ibland kan vara fördelaktigt att stödja ett förslag man i och för sig inte gillar, för att på så sätt rösta bort ännu sämre förslag. I detta lyckades min strategi, dvs Uppsala kommun uttalade sig inte i det skedet positiv till lågprisflyg på Ärna, utan enbart att man inte hade något att erinra mot en fortsatt prövning – vilket kommunen inte heller hade något mandat att stoppa. Gunnar Hedberg (M) vet egentligen också detta, att han låtsas som något annat är direkt pinsamt.

Det som däremot inte gick igenom var tilläggsyrkandet att flygverksamheten inte får leda till att koldioxidutsläppen ökar. Än idag betraktas koldioxidutsläppen som en icke-fråga i prövningen. Försvarsmakten har inte ens bekymrat sig om att kommentera Miljöpartiets, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets remissyttrande i frågan.

Ärnafrågan går nu in i en slutfast, onsdag 25/11 hålls öppet samrådsmöte där uppsalaborna ges en sista chans att yttra sig innan Länsstyrelsens miljödelegation meddelar sitt beslut. Men ett sådant beslut kan överklagas, och därför kommer frågan om lågprisflyg på Ärna i högsta grad att vara en valfråga 2010. Miljöpartiet, tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, lovar att om vi vinner majoritet kommer något lågprisflyg på Ärna inte att släppas fram.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Blogger Simon Rosén said...

Han kanske syftade på ditt lilla aprilskämt på denna blogg, ;-) fast även i det var det bara miljöpartiet som hade svängt, inte du... Oschysst debatteknik han har...

4:59 em  

Skicka en kommentar

<< Home