tisdag, november 17, 2009

Att gå längre

Eftersom Janne Nordling var snabbare än jag att kommentera KSAU:s beslut att inte bifalla MP-S-V-motionen om att förlänga gågatan Svartbäcksgatan bort till Linnéträdgården återanvänder jag hans rubrik och hjälper alla som vill försöka sig på hans gissningstävling med att konstatera att det är trist att de näringslivskonsekvenser som började redovisas i ärenden förra mandatperioden helt har skrotats. Vitsen med näringslivskonsekvenser var att (motsvarande som med miljökonsekvensbeskrivningar)åskådligöra hur näringslivet påverkas av ett beslut. I Svartbäcksgateärendet konstateras enbart att många företagare längs gatan vill se den bilfri, och det struntar den borgerliga majoriten uppenbarligen i. Med en tydligare näringslivskonsekvensbeskrivning skulle det ha kunnat framgå att cityhandeln, restauranger och caféer skulle gynnas av fler bilfria miljöer och en mer trivsam stadskärna. När nu den borgerliga alliansen visar att man inte värnar det lokala näringslivet, inte värnar miljön, och inte värnar uppsalabornas stadsrum är det väl inte att gå för långt att ställa sig frågan vad det är för prioriteringar som gör att man kommer till de ställningstaganden man gör.
Affärsverksamhet bloggar