måndag, november 16, 2009

Politiska flyktingar från Sverige

Hur osannolikt det än låter finns det politiska flyktingar från Sverige som sökt sig till Danmark och England. Det är alliansregeringens inställning till hemundervisning som tvingat några familjer att fly Sverige. Under förmiddagen fick jag en dragning kring situationen av företrädare för Rohus, och det som händer nu är ett antal kommuner redan föregriper den hårdare lagstiftning mot hemundervisning som Jan Bjöklund (FP) för fram. Får Björklund som han vill kommer Sverige i princip ansluta till den tyska lagstiftningen från 1938, trots att det strider mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 26.3. Att använda begreppet liberal om FP känns allt mer avlägset. Se mer på www.rohus.nu
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Mischa - i exil på Åland said...

Vad tänker du nu, Niclas, när Riksdagen röstade för lagförslaget till ny skollag?

Läs gärna Rohus tankar om det här.

1:56 fm  

Skicka en kommentar

<< Home