torsdag, november 12, 2009

Mer om utvärderingen i Uppsala Fria

Nu har också Uppsala Fria Tidning skrivit om Alliansens brutna löften, lite mer fylligt än övrig rapportering och med intressanta kommentarer från borgerliga politiker. Anders Westerlind (FP) förklarar att orsaken till att partikelvärdena i innerstaden ligger över tillåtna gränsvärden med att Kungsgatan är öppen för trafik.
- Varför inte då genomföra det åtgärdsprogram som beslutades 2006? Mats Jonsson (C) förklarar att de ökade barngrupperna i förskolan beror på att man inte förutsett lågkonjunkturen.
- Men effekterna av de egna skattesänkningarna borde inte vara så svåra att förutse.
Affärsverksamhet bloggar