onsdag, november 25, 2009

Snurr på vindkraftsutbyggnaden - men med orosmoln

Ingången vid det vindkraftsseminarium Länsstyrelsen arrangerade idag var väldigt positiv: efterfrågan på vindkraft har gjort att det i år byggs vindkraft omfattande 425MWh, och tillstånd har givits för vindkraft omfattande mer än 2000MWh. Det kan alltså bli en bra fortsatt utbyggnad också. Men flera orosmoln finns. Ett är alliansregeringens nya regel att prövningsmyndigheten får lämna tillstånd endast om kommunen tillstyrkt ansökan, dvs ett kommunalt veto. Att vindkraftsfientliga personer kommer utnyttja detta står redan klart, cch vid seminariet uttryckte en man det hela i termer om att man är en stor grupp som kommer agera för att alla kommuner i Uppsala län stoppar all vindkraft. Ett vindkraftspiratparti som vågmästare i fullmäktige skulle kunna sätta riktigt besvärliga käppar i hjulet. Det andra orosmolnet är att alliansregeringen nu går vidare med en proposition där förra årets regel om uttagsbeskattning av vindkraftsföreningar som säljer el till lägre pris än marknadspris kompletteras med en ny regel om energiskatt för egenproducerad vindkraftsel. Varför alliansregeringen måste manifestera sin kärlek till kärnkraft med att motarbeta vindkraften är en gåta. Kom till årets sista Vindkraftpub -
torsdag 3 december kl 18 på Nordic Sea och rikta protester direkt till Lena Asplund, Moderat och ledamot i Skatteutskottet.
Affärsverksamhet bloggar