fredag, november 20, 2009

"Ingen kommunalekonomisk kvarnsten"

Ett centerlöfte 2006 som uppenbart har brutits var utfästelsen att Musikens Hus inte får bli en kommunalekonomisk kvarnsten. Underskotten fortsätter, och för att slippa behöva be om aktieägartillskott om 10 mkr föreslår bolagsstyrelsen att kommunen istället ska sänka hyran med 10 mkr eller öka kulturnämndens betalningsförmåga för arrangemang med 10 mkr. Låter det som tre olika sätt att finansiera underskottet, där det nu krävs en djup analys kring vad som är mest fördelaktigt? Det är samma skattepengar... Nej, analyserna borde istället inriktas på hur vi kan öka de externa intäkterna. Att exempelvis hyra ut lokaler till extern part för lägre kostnad än vad bolaget hyr från kommunen är ingen god ekonomi - back 10 kr/kvadratmeter.Se mer i ABC.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Man kanske skulle se till att ha en VD som är känd för att klara sin ekonomi- inte bara känd för att gå i konkurs.

1:14 fm  

Skicka en kommentar

<< Home