måndag, november 30, 2009

Rondellen tillbaka till vanvård?

Efter den tidigare skräckrapporteringen från Rondellen borde Attendo Care säkerställa att inga ytterligare problem med direkt vanvård skulle uppkomma. Så har uppenbarligen inte varit fallet. I helgen fick jag direktrapport från en person som berättade om sin 90-åriga och i huvudet fullständigt klara svärmor:
* Hon kom till Rondellen efter att ha vistats på Akadamiska sjukhuset pga en fallolycka och har mycket begränsad rörlighet.
* Nattblöja har i extremfall satts på redan vid 2-tiden på dagen, med följd att hon drabbats av urinvägsinfektion efter en vecka på Rondellen.
* Under den vecka hon vistats på Rondellen har hon drabbats av uttorkning pga för lite vätska.
* När hon larmat för att få hjälp med att ändra ställning i sängen har hon bemötts med glåpord av typen: ”du är inte den enda här” och vid åttatiden på kvällen fått svar att hon ska få hjälp att vända sig vid 23.
* Hon placerades till sist så att hon inte kom åt larmet.

Damen befinner sig nu åter på Akademiska sjukhuset. En anmälan har naturligtvis gjorts. Vid dagens fullmäktigedebatt om delårsbokslut är Äldrenämndens ekonomiska överskott näpperligen något den borgerliga majoriteten kan vara stolt över. Nämndens ekonomiska resurser ska naturligtvis användas till att få en så bra vård som möjligt, inte till att låta vanvård finansiera öveskott.
Affärsverksamhet bloggar