tisdag, december 01, 2009

Rödgrönt budgetförslag klart

Nu är det rödgröna budgetförslaget för 2010 klart. Fyra politikområden prioriteras särskilt. Förskola och skola, Miljö- och klimatpolitik, Barn och ungdomspolitik samt Arbetsmarknadspolitik. Dvs de fyra områden där den borgerliga alliansen, enligt delårsbokslutet, har de största bristerna. Se och läs mer i UNT, Uppsala Fria Tidning, Uppsalatidningen, ABC och TV4.
Affärsverksamhet bloggar