tisdag, december 08, 2009

Är det EU som nu kommer rädda Uppsalas luftkvalitet?

KSAU:s ingripanden mot att GTN planerat att skippa delar av åtgärdsprogrammet för god luftkvalitet fick omdelbart resultat. En del av det som inte genomförts under de tre år som gått sedan åtgärdsprogrammet antogs ser ut att kunna genomföras närmaste året. Men det som kanske kan sätta ytterligare fart på utvecklingen är att Naturvårdsverket nu sammanställt uppgifter för regeringen att lämna vidare till EU angående överskridanden av miljökvalitetsnormer för god luft i svenska städer. Ja, Uppsala är ju en av dessa. Ska det till sist bli tack vare EU-medlemskapet som vi kommer till rätta med de problem biltrafiken orsakar?
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Sverige borde lämna EU.

3:18 fm  

Skicka en kommentar

<< Home