tisdag, augusti 28, 2007

Uppsalas nöjd-kund-index (NKI) dalar

Idag presenteras en ny NKI-undersökning, där företag värderar hur man anser att olika kommunala förvaltningar presterar. Undersökningen görs i ett stort antal kommuner. I förhållande till de NKI-värden Uppsala kommun fick förra året är företagen mindre nöjda i år, och allra mest dalar stadsbyggnadskontoret, från 57 till 49. Orsaken till denna kräftgång framgår inte av undersökningen, men en trolig motivering är att ärendehanteringen tenderar att dra ut på tiden i takt med att personal på kontoret slutar, dvs att det i grund och botten handlar om ett arbetsmiljöproblem. Vid morgondagens kommunstyrelsemöte ska miljöpartimotionen om förbättrad arbetsmiljö hanteras. Trots den bekymmersamma situationen avser de borgerliga partierna inte bifalla motionen.
Affärsverksamhet bloggar