onsdag, september 05, 2007

Vårdnadsbidrag stort snedsteg

Det är en allvarlig missuppfattning som råder om att vårdnadsbidraget är ett bidrag till föräldar som väljer att vara hemma med sina barn. Vad det handlar om egentligen är en subvention till föräldrar som väljer att inte ha sina barn inom den kommunala barnomsorgen. Positivt i rapporteringen efter införandet av vårdnadsbidraget är att vissa borgerliga politiker tordats avslöja bieffekterna av vårdnadsbidraget. Moderata Ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman säger i en UNT:artikel: "Förslaget till ny familjepolitik är ett steg bakåt för jämlikheten. Vi som är unga i dag reagerar väldigt starkt mot att regeringen nu inför en reform som otvivelaktigt kommer att cementera fast löneskillnader mellan könen, säger Niklas Wykman, ordförande i MUF. Folkpartiets Birgitta Ohlsson är lika tuff och kallar vårdnadsbidraget "kvinnofälla" och menar att det "bryter mot arbetslinjen."

Det finns många goda skäl för Uppsala att inte införa vårdnadsbidraget, inte bara det faktum att folkpartiet sviker ett vallöfte om det införs trots att det inte finns dagisplats åt alla, men också pga att reformen är ofinansierad och följaktligen måste bekostas genom nedskärningar inom barnomsorgen (50 mkr enligt kommunens budgetchef). När fullmäktige debatterade vårdnadsbidraget förra måndagen gavs ytterligare ett argument av en kristdemokrat som klargjorde att vårdnadsbidraget inte alls är förbehållet vårdnadshavarna, utan är pengar i fickan som kan användas till att betala en dagmamma. Några familjer skulle således kunna gå samman och betala en barnflicka med det vårdnadsbidrag man får ut. Nackdelen med detta är att denna barnflicka helt saknar socialt skyddsnät. Vad händer om hon (för det kommer vara en hon i de allra flesta fall) är sjuk en dag?

En trolig effekt av vårdnadsbidraget är vidare samma som hänt med skattereduktionen för hushållsnära tjänster: föräldrar köper barnflickor - inte städhjälp - med resultat att föräldrar tillbringar ännu mindre tid med sina barn. Eftersom vårdnadsbidraget inte är tillräckligt stort för ensamstående eller lågavlönade att klara sig på kommer det i första hand användas av familjer som inte vill ha sina barn inom kommunal barnomsorg, så att de i stället kan köpa en privat barnflicka och därmed kan vara ännu mindre med sina barn.

Skrota det så kallade vårdnadsbidraget och förbättra i stället föräldrarförsäkringen så som miljöpartiet föreslagit!
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Fast ni är ju för 6-timmars arbetsdag och medbörgarlön vilket är exakt samma princip som vårdnadsbidrag; dvs att vuxna friska människor skall få pengar från det offentliga för att inte jobba.

Man skall icke kasta spjut i radhus.

1:58 em  

Skicka en kommentar

<< Home