fredag, december 11, 2009

Allt fler lokaltidningar

Tjänstemannaförslaget till presstöd för 2010 är mycket bra och innebär fortsatt möjlighet för allt fler lokaltidningar - om det går igenom. Att denna positiva utveckling varit möjlig trots regeringsskiftet 2006 kommer sig av att den borgerliga alliansen är splittrad inom mediepolitiken. Till skillnad mot M och FP delar ju KD och C den rödgröna synen om att ett statligt bidragssystem behövs för att stötta nyhetstidningar som inte bär sina egna kostnader. Utan presstöd skulle det i princip bara finnas en tidning per utgivningsort, utifrån de svårigheter som finns att få tillräckligt med annonsörer till den tidning som inte är störst på orten. På onsdag fattar presstödsnämnden slutgiltigt beslut om presstödet för nästa år.
Affärsverksamhet bloggar